មេរៀនទី៤៖ វិថីជីវិត និងអនាគត

ការបង្កើត៖ យុទ្ឋ​សាស្រ្ត​ខ្សែ​គោល​ដៅ​

គោល​ដៅ​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ ជាអ្វី​ដែលអ្នក​ចង់ឱ្យ​សម្រេច​បាន​រយៈ​ពេល​ខ្លី​។ គោលដៅ​រយៈ​ពេលវែង​គឺជា​គោលដៅ​ជីវិត​។ គោលដៅ​រយៈពេល​វែង​អាច​សម្រេច​បាន​តាម​រយៈ​

  • អាជីព​ ដូច​ជា​ការ​ក្លាយ​ជា​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ គ្រូ​បង្រៀន​
  • ការ​អប់រំ​ ដូច​ជា​ការ​ទទួល​បាន​សញ្ញាប័ត្រ​បញ្ចប់​ឧត្តម​សិក្សា​
  • គោលដៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ដូច​ជា ការរៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ ឬ​ការធ្វើ​ដំណើរ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​

ជំ​ហាន​ទី ១​ បើក​ឯកសារ​ភ្ជាប់​នៅក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​។ សរសេរ​គោលដៅ​ដែល​អ្នកចង់​ ធ្វើ​ឱ្យសម្រេច​បាន​៖

  • សប្តាហ៍​ក្រោយ​
  • ខែ​ក្រោយ​
  • ឆ្នាំ​ក្រោយ​

ជីវិត​របស់​អ្នក​​ (អាជីព​ ឬ​គោលដៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន)

football net

G11L4-Creation-13ជំ​ហាន​ទី២៖ជ្រើស​រើស​គោលដៅ​ដែល​អ្នក​ដឹងថា​ អ្នកអាច​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច​បាន​។ ឧទា​ហរណ៍​ ប្រសិន​បើអ្នក​អាយុ​២១ឆ្នាំ​ ហើយ​អ្នក​មិន​ទាន់​ចូល​រៀន​មហា​វិទ្យាល័យ​ គោលដៅ​របស់​អ្នកមិន​អាច​ទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រ​ ពី​មហា​វិទ្យាល័យ​ក្នុងរយៈ​ពេលមួយ​ឆ្នាំ​ទេ។ ព្យាយាម​កំណត់​គោលដៅ​ណា​ដែល​អាច​មាន​លទ្ធភាព​។

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ គោល​ដៅ​នីមួយៗ​ ចូរ​សរសេរ​នូវ​ជំហាន​ដែល​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​នោះ​។ ជំហាន​ទាំង​នោះ​ វា​គឺ​ជា​ការងារ​តូចៗ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើមុន​ នឹង​អាចឈាន​ទៅ​ដល់​គោលដៅ​នោះ។​

ជំ​ហាន​ទី ៤​៖  ចែក​រំលែក​និង​ពិភាក្សា​គោលដៅ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​ ឬ​សិស្ស​រួម​ថ្នាក់​។ ចូរ​ឆ្លើយ​នូវ​សំណួរ​ខាង​ក្រោម៖

  • តើ​វា​មាន​ការ​ពិបាក​ ឬ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​កំណត់​គោល​ដៅ?​
  • តើ​អ្នក​គិត​ថា​គោលដៅ​របស់​អ្នកមាន​ភាព​ជាក់លាក់​សម្រាប់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ?​
  •  តើ​ការ​កំណត់​គោល​ដៅ​មាន​សារ​សំខាន់​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​?