មេរៀនទី៤៖ វិថីជីវិត និងអនាគត

សង្ខេប

តើ​អ្នកបាន​រៀន​សូត្រ​អ្វីខ្លះ​ពី​មេរៀន​នេះ?

គោលដៅ​ជា​អ្វីដែល​យើង​ចង់ធ្វើ​

  • មិនថា​ធំ​ រយៈពេល​យូរ​ ដូចជា​ ការបញ្ចប់ការ​សិក្សា​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​
  • ឬ​ មិន​ថា​គោលដៅ​រយៈពេល​ខ្លី​ ដូចជា​ការរៀន​គូរ​រូប​។​

ការរៀន​ពីរ​បៀប​កំណត់​គោលដៅ​ និង​ធ្វើឱ្យសម្រេច​គោលដៅ​។ វាអាច​ជួយ​ឱ្យ​យើងមានអារម្មណ៍​ប្រសើរ​ជាងមុន​អំពី​ខ្លួន​ឯង​។ ​វាក៏​នឹងអាច​ជួយ​យើង​ជៀសផុត​ពី​សម្ពាធ​មិត្តភក្តិ​ ដូចជានៅ​ពេល​ដែល​យើង​ដឹង​ពីអ្វី​ដែល​យើង​ចង់​ធ្វើ​ វា​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុងការ​និយាយ​ ថា​ “ទេ”​ ទៅកាន់​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ចង់​ឱ្យ​យើង​ធ្វើ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​។

នៅពេល​អ្នក​កំណត់​គោលដៅ​ វាពិត​ជា​មាន​សារ​សំខាន់​ដែល​អ្នកត្រូវ​បង្កើត​ដោយ​ ភាព​ឆ្លាត (ស្មាត​ SMART)។ តើអ្នក​ចងចាំ​បាន​ទេ​ថា​ស្មាត​ SMART ​ជាអ្វី​?

summary img

  • ភាព​ជាក់លាក់​ ៖ ដឹង​ពិតប្រាកដ​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នកចង់​សម្រេច​បាន​។
  • អាច​វាស់វែង​បាន​៖ គោលដៅ​គួរតែ​មាន​ការ​បញ្ចប់​ ដូច្នេះ​អ្នកអាច​ឃើញនៅ​ពេល​បញ្ចប់​។
  • អាច​សម្រេច​បាន​៖ គោលដៅ​ខ្លះ​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​ មិនថា​តើអ្នក​ព្យាយាម​ប៉ុន​ណាទេ​។

 

G11L4-Sumarry-13

  • មាន​ភាព​ប្រាកដ​៖ សួរ​ខ្លួន​ឯងថា​តើអ្វី​ដែល​អ្នកចង់​ និង​អាច​ទៅ​រួចទេ​?
  • ពេល​វេលា​សម​ស្រប​៖ផ្តល់​ពេល​វេលា​សម្រាប់​ខ្លួនឯង​ រយៈពេល​ដើម្បី​បញ្ចប់​។

ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​ អ្នក​អាច​បង្កើត​នូវ​ផែនការ​សកម្មភាព​៖

១. កំណត់​គោលដៅ​
២.រៀបចំ​ជំហាន​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ និង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្តជម្នះ​នូវ​រាល់​ឧបសគ្គ​នានា​
៣. មាន​ភាព​រលូន​នូវ​រាល់​ការអនុវត្ត​ជំហាន​ ដែល​អ្នកបាន​រៀបចំ​
៤.ធ្វើការ​វាយ​តម្លៃ​ប្រសិន​បើជំហាន​របស់អ្នក​ នាំ​អ្នក​កាន់​តែ​ខិតជិត​គោលដៅ​របស់​អ្នក