មេរៀនទី ៣៖ ការពន្យារកំណើត

សង្ខេប​

តើ​អ្នក​បាន​រៀន​សូត្រ​អ្វី​ខ្លះ​ពី​មេរៀន​នេះ​?

ប្រសិន​ជា​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​រួម​ភេទ​ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​លេប​ ស្រោម​អនា​ម័យ​ កង​ដាក់​ក្នុង​ស្បូន​ ឬ​ថ្នាំ​ចាក់​ពន្យារ​កំណើត​ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ អាច​ការពារ​ការមាន​ផ្ទៃពោះ​ មិន​ចង់​បាន​។ ហើយ​មធ្យោ​បាយ​ទាំងអស់​នេះ ​អាច​ប្រឆាំង​នឹង​ការមាន​ផ្ទៃពោះ​ ក៏​ប៉ុន្តែ​ស្រោម​អនា​ម័យ​អាច​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ និង​កាម​រោគ​ផង​ដែរ​។ គ្មាន​មធ្យោបាយ​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​មធ្យោបាយ​ទាំង​អស់​ជា​មធ្យោបាយអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ​។ នៅ​ពេល​ដែល​ឈប់​ប្រើអ្នក​អាច​បង្ក​កំណើត​វិញ​ជា​ធម្មតា​។ សូម​ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​នឹង​គ្រូពេទ្យ​ ឬ​បុគ្គលិក​ពេទ្យ​ជំនាញ​នៅតាម​មណ្ឌលសុខភាព​ដើម្បី​ពិគ្រោះ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ ថា​តើមាន​មធ្យាបាយ​ណាមួយ​ដែលសាក​សម​បំផុត​សម្រាប់​អ្នក​។ សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​មើល​ អំពី​មធ្យាបាយពន្យា​រកំណើត​ជា​ទូទៅ​ ដែល​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​ និង​ពេញ​និយម​បំផុត​។​

ទាំង​បុរស​ និង​ស្រ្តី​ ត្រូវ​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​មធ្យោ​បាយ​ពន្យា​រកំណើត​។ វា​គួរ​តែ​ជា​ដំណើរ​ការ​ដែល​មាន​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​។

 

ប្រសិន​ជាអ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​ក្លាយ​ ជា​ឪពុក​ម្តាយ​ សូម​ចង​ចាំថា​ ភាព​ជា​ឪពុក​ម្តាយ​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​ ហើយ​វា​ក៏​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ជម្រើស​ របស់​អ្នក​ដែល​អាច​ធ្វើបាន​ (ទាំង​ការ​អប់រំ​ និង​ការ​ងារ​)។ វា​ជា​ការ​ចូលរួម​ទាំងពីរ​នាក់​ដើម្បី​បាន​កូន​។ ដូច្នេះ​វា​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង​ក្មេង​ប្រុស​ និង​ក្មេង​ស្រី​។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​ រៀបចំ​ផែន​ការ​ ថា​ពេល​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​កូន​ ហើយចង់​បាន​កូន​ប៉ុន្មាន​។ អ្នក​អាច​រៀបចំ​ផែនការ​គ្រួសារ​ជាក់​លាក់​ ហើយមាន​ជម្រើស​ បន្ទាប់​ពីអ្នក​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ និង​មាន​អ្វីៗ​។ ហើយ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ ថែទាំ​កូន​របស់​អ្នក​បាន​ល្អ​ នោះ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ជិត​ស្និទ្ធ។

អ្នក​ត្រូវ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ដើម្បី​ថែ​រក្សា​កូន​របស់​អ្នក​។