ព័ត៌មាន

 ផលវិបាកនៃការមានផ្ទៃពោះនៅ​វ័យ​ក្មេង​

teenpregnanc

ការមានផ្ទៃពោះនៅមុនអាយុ ១៧ឆ្នាំ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា​ការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង។ ការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង​ អាចបណ្តាលឱ្យ អានបន្ត ›


ក្នុង​ស្ថានភាពណា ត្រូវ​តែ​ប្រើ​កា​រ​ពន្យារកំ​ណើត​បន្ទាន់?​

Woman taking contraceptive pill

ការពន្យារ​កំណើតបន្ទាន់(Emergency contraception)​​ គឺជាវិធីពន្យារកំណើតដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារការ​មាន​ផ្ទៃពោះដោ​យ​ចៃដន្យ​ ក្រោយមានការ អានបន្ត ›


ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយរបស់ស្រ្តីពេលមានផ្ទៃពោះ​ ចឹង​សោះ​!

2297_635554627633742955_l

ស្រ្តីគ្រប់រូបទាំ​ង​អស់គួរតែឆ្លៀតពេលទៅតាមដាន ពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុង​កំ​ឡុង​ពេលមាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ទើបមិន អានបន្ត ›


វិធី​ងាយៗ សម្រាប់​ស្ត្រី​ក្នុង​ការ​ថែ​ទាំផ្ទៃ​ពោះ​

bc4e94c5-bbb0-4dfc-ba42-90832261a5d6

ស្រ្តី​ដែល​មាន​​ផ្ទៃ​ពោះ ត្រូវ​តែ​ទៅ​ពិនិត្យផ្ទៃ​ពោះ​យ៉ាងតិច ២​ដង ​ក្នុងរយៈពេលមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីឱ្យ​កាន់តែ អានបន្ត ›


ស្រីៗ កម្ពស់តិច​ជាង ១.៤៥ ម៉ែត្រ ប្រឈមនឹងការពិបាក​​សម្រាល​កូន

pregnant-woman

ជាការពិតណាស់ ការមានផ្ទៃពោះ និងសម្រាលទារក ​​អាចបណ្តាលឱ្យ​ស្ត្រីស្លាប់បាន ប្រ​សិនបើ​ អានបន្ត ›


អត្ថបទថ្មីបំផុត

Facebook