ព័ត៌មាន

អាហារ​រូបត្ថម្ភ

3

នៅក្នុងដំណាក់កាលវ័យជំទង់ មានការរីកលូតលាស់យ៉ាងរហ័សគឺពី ១០ ទៅ ១៩ឆ្នាំ ដូចនេះអ្នកត្រូវហូបអាហារ អានបន្ត ›


ការលើកកំពស់ស្រី្តដែលមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក

close up of woman with pregnancy test hugging man

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការ អានបន្ត ›


ឥទ្ធិពល ៣ យ៉ាងនៃគ្រឿងញៀនទៅលើយុវជន

V5_Youth-Chlart-(Drinking-Alcohol)

គ្រឿងញៀន ​ តែងមានផលប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិ​ទាំងមូល ក្នុងនោះយុវជន អានបន្ត ›


ការថែទាំទារក អោយមានសុខភាពល្អ

child-care1

ដើម្បីថែទាំទារកឲ្យមានសុខភាពល្អ មាតាគ្រប់រូបត្រូវគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនជាមុនសិន គិតចាប់ពីទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតដល់ថ្ងៃកើត និងបន្ដរហូតដល់ទារកមានសុខភាពរឹងមាំ និងកុមារមានអាយុ 6 ខែ។

ការថែទាំទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ៖ មាតាចំបាច់ណាស់ត្រូវបរិភោគអាហារ ដែលមានជីវជាតិបំប៉នឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសអាហារដែលមានជាតិដែក ដែលអាចជួយដល់ទារក មានសុខភាពល្អ។ មាតាត្រូវ រៀបចំផែនការពេលវេលា ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃពោះតាមកាលវិភាគកំណត់ និងពិគ្រោះយោបល់អំពីសុខភាព មាតា និងទារកក្នុងផ្ទៃ ដើម្បីទទួលថ្នាំបំប៉នសុខភាព និងតាមដានផ្ទៃពោះរបស់មាតារហូតដល់ថ្ងៃកើត។ អានបន្ត ›


ការថែរក្សាសុខភាពអនាម័យនារី

clipart

សុខ​ភាព​គឺជា​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​បង​ប្អូន​មិត្ត​នារី​គ្រប់​រូប​ ដែល​​គួរ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ក្នុង​ការ​ អានបន្ត ›


អត្ថបទថ្មីបំផុត

Facebook