ព័ត៌មាន

ដំណោះស្រាយវិបត្តិក្រោយពេលគេរំលោភផ្លូវភេទ

end_rape_img

ការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិក្រោយពេលគេ​រំលោភផ្លូវភេទ ជា​រឿង​ដែល អានបន្ត ›


ទម្ងន់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការមានផ្ទៃពោះរបស់ស្រ្តី

Pregnant woman weighing herself on a bathroom scale. View from above. No face. Focus on belly and hands.

ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះតែងបរិភោគអាហារច្រើន ដើម្បីឲ្យរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំ ហើយមានកំលាំងមាំមួន ជាពិសេស អានបន្ត ›


បញ្ហាខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃ

worries

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃ គ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាការខ្វល់ខ្វាយនោះមានទំហំប៉ុណ្ណា វាអាស្រ័យទៅលើ អានបន្ត ›


បញ្ហាខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃ

Khmer Keyboard Layout.lnk

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃ គ្រាន់តែយើងមិនដឹងថា ការខ្វល់ខ្វាយនោះ មានទំហំប៉ុណ្ណា វាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់មនុស្សយើង ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃ ដែលប្រឈមមុខនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៅចំពោះមុខដូចជា៖  អានបន្ត ›


រោគសញ្ញាអ្នកជំងឺអេដស៍

 

hiv

យើងគួរដឹងជាមុន អ្វីជាជំងឺអេដស៍?

ជំងឺអេដស៍ គឺជាដំណាក់កាលដែលអ្នកជំងឺអេដស៍ មានចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្សេងៗ ដូចជា ជំងឺសើស្បែក រាគ របេង រលាកស្រោមខួរ រលាក ​ឬស្អិតពោះវៀន ក្រពះ សួត ជាដើម) អានបន្ត ›


អត្ថបទថ្មីបំផុត

Facebook