ព័ត៌មាន

អស់ចម្ងល់ជាមួយប្រព័ន្ធបន្តពូជស្រ្តី

Women Reproductive Organ

តើ​ប្រិយមិត្ត​ស្រីៗ​ បាន​យល់​ដឹង​ពី​អ្វី​ខ្លះ​ទាក់​ទង​ទៅនឹង​ប្រព័ន្ធ​បន្ត​ពូជ? ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ថែ​រក្សា​ប្រព័ន្ធ​បន្ត​ពូជ​? អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ នឹង​បង្ហាញ​ជូន​​ប្រិយ​មិត្ត​ស្ត្រីៗអំពី​ ផ្នែក​សំខាន់ៗ​នានា ​នៃ​ប្រដាប់​បន្ត​ពូជ​ស្រី្ត។ អានបន្ត ›


អត្ថបទថ្មីបំផុត

Facebook