សកម្មភាព

index

សេចក្តី​សង្ខេប​

គម្រោង​យុវវ័យ​ឆ្លាត អនាគត​ល្អ​ បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​ការ​ក្នុង​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៤។ គោល​ដៅ​នៃ​គម្រោង​នេះ​ គឺ អានបន្ត ›


1293-Sticker-Oct-2015

ប្រព័ន្ធ​សំណួរ​ និង​ចម្លើយ​

ប្រព័ន្ធ​សំណួរ និង​ចម្លើយ (Q&A Platform) ជា​មធ្យោ​បាយ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​ សម្រាប់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​សេវា​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​សុខភាព​ផ្លូវ​ភេទ សុខភាព​បន្តពូជ និង​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​។ លោក​អ្នក​អាច​ពិគ្រោះ​យោបល់​អំពី​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ភេទ សុខភាពបន្ត​ពូជ និង​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​តាម​រយៈ​ការ​ផ្ញើសារ SMS មក​កាន់​លេខ អានបន្ត ›


Screenshot_1

ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូនិក

ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូ​និក​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ “e-learning” ជា​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​បំ​ណិន​ជីវិត​ស្តី​អំពី​សុខ​ភាព​បន្ត​ពូជ​ និង​សុខ​ភាព​ផ្លូវ​ភេទ​ ដែល​ស្រប​តាម​ អានបន្ត ›