មេរៀនទី ៤៖ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការ​ពិភាក្សា​៖  ការ​និយាយ​ដោយ​ប្រើពាក្យ​សំដី​ និង​កាយវិការ​

នៅ​ក្នុង​វគ្គ​នេះ លីកា​ រិទ្ធ​ និង​លោកគ្រូ​ដារា​ ជជែក​គ្នា​អំពីអ្វី​ដែល​ត្រូវធ្វើ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​ការប៉ះ​ពាល់​មិន​សមរម្យ​ដោយ​នរណា​ម្នាក់​។ ក្នុង​ករណី​នេះ​ ពួកគេ​ជជែក​គ្នា​អំពីការ​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​បំពាន​ ឬ​មាន​មន្ទិល​សង្ស័យ​ ហើយ​ទាំងអស់​នេះ​វា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ នៃ​ការ​ប៉ះពាល់​។ អ្នក​ត្រូវ​តែដឹង​ពីប្រភេទ​ខុសគ្នា​នៃ​ការប៉ះពាល់​ក្នុង​គោលបំណង​ ឱ្យ​ដឹង​ថា​ការប្រព្រឹត្ត​ដូច​ម្តេច​ដែល​មាន​ប្រតិកម្ម​តប​ត។

ជំ​ហាន​ទី ១​៖  នៅ​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​នេះ សូម​រៀបចំ​បង្កើត​ជា​បញ្ជីឧទាហរណ៍​អំពី​ប្រភេទ​នៃការ​ប៉ះពាល់​។

ជំ​ហាន​ទី ២​៖ ពិភាក្សា​អំពី​វិធី​ផ្សេងៗគ្នា​នៃ​ប្រតិកម្ម​តប​ត ចំពោះ​ការប៉ះ​ពាល់​ដែល​មិន​មានការ​អនុញ្ញាត​។

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ ជាមួយ​ដៃគូ​ ហ្វឹកហាត់​ខ្លួនឯង​ដោយ​និយាយ​ថា “ទេ”​ ដូច្នេះ​អ្នក​នឹង​អាច​ពង្រឹង​ការការពារ​ខ្លួន​របស់អ្នក​។ ជាមួយ​គ្នានេះ​ យើង​ធ្វើការ​ហ្វឹកហាត់​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ដើម្បី​បង្ហាញ​ និង​ការពារ​សិទ្ធិ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​យើង​ ដោយ​មិនមាន​ការបំពាន​ទៅលើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ​។

ជំ​ហាន​ទី ៤​៖ មនុស្ស​ម្នាក់​ដើរ​តួជា​អ្នក​បំពាន​ ចំណែក​ឯម្នាក់​ទៀត​នឹង​ឆ្លើយ​ថា​ “ទេ”​ ដោយ​ប្រើ​កាយ​វិការ​ និង​ពាក្យ​សម្ដី​។

ជំ​ហាន​ទី ៥​៖ ពិភាក្សា​ពី​វិធី​សាស្រ្ត​ដើម្បី​និយាយ​ថា “ទេ”​ ដែល​ការងារ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​ការធ្វើ​ការងារ​ជាក្រុម​។ ផ្តល់​នូវ​ឧទាហរណ៍ ​ច្បាស់​លាស់ ​និង​កំណត់​ពីរបៀប​ដែល​ចៀស​វាង​ការប៉ះពាល់​ដោយ​មិន​ចង់​បាន​។

discussion-imgG10L4

ប្រភេទ​ផ្សេងៗគ្នា ​នៃការប៉ះ​ពាល់​

ការ​ប៉ះពាល់​ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​៖ ការប៉ះ​ពាល់​ជាវិជ្ជមាន​មួយ​ ឬ​ការស្ទាប​អង្អែល​បន្ថើរៗ​ គឺជា​អ្វីដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នរណា​ម្នាក់​នូវ​ការ​លើកទឹក​ចិត្ត។ ពេល​អ្នក​ថើប ពេល​អ្នក​ដាក់​ដៃ​របស់អ្នក​ជុំវិញ​នរណា​ម្នាក់ កាយ​វិការ​នេះ​ធ្វើឱ្យ​គាត់ ​ឬ​នាង​មាន​អារម្មណ៍កក់ក្ដៅ​។

G10L4-Dicussion-05

ការ​ប៉ះពាល់​ដែល​មាន​មន្ទិល៖ គឺវា​មិន​ច្បាស់​លាស់។ យើង​មិន​ដឹង​បាន​ថា​តើវា​មាន​អត្ថន័យ​បែប​ណានោះ​ទេ។ វាអាច​ជា​ការប៉ះ​ពាល់ល្អ​ ឬ​អាក្រក់​។

ឧទា​ហរណ៍​៖

  • ពេល​ដែល​អ្នក​មិន​ដឹង​ថាបុគ្គល​នោះ​មក​ពីប៉ះពាល់ក្នុងគោលបំណងអ្វី
  • ពេល​ដែល​អ្នក​ជជែក​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ ហើយ​កាយ​វិការ​របស់​បុគ្គល​នោះ​បាន​ប៉ះពាល់​ទៅលើ​អ្នក ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​មិន​សុខ​ស្រួល​។
  • ពេល​ដែល​អ្នក​មិនធ្លាប់​ត្រូវ​បាន​ប៉ះពាល់ ​“បែបនេះ​” ឬ​ការ​ប៉ះពាល់​មិន​សមស្រប​ទៅនឹង​អត្ថន័យ​នៃ​ទំនាក់​ទំនង​។
  • ពេល​ដែល​ការប៉ះពាល់​នោះ ជា​ការ​បង្ក​ហេតុ​ផ្លូវភេទ។

ការ​ប៉ះពាល់​ដែល​រំលោភ​បំពាន​៖ គ្រប់​ការប៉ះ​ពាល់​ដោយ

  • រាល់​ការប៉ះ​ពាល់​ណា​ដែល​ប្រើ​កម្លាំង​ ឬ ​បង្ខំ ឬ​ក្នុង​ហេតុផល​បោក​បញ្ឆោត​ឬ
  • រាល់​ការ​ទាក់ទង​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ឈឺចាប់​
  • ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ថា ការប៉ះពាល់​នេះ​គ្មាន​ការយល់ស្រប​ពីអ្នក​ទេ ឬ​
  • ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ថា​ជាការ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​។

ការប៉ះ​ពាល់​ដែល​ល្អ​បំផុត​៖ រាល់​ការប៉ះពាល់​ទាំងឡាយ​ណា​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យអ្នក​ទទួល​ និង​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ពេញចិត្ត​ទាំង​អស់គ្នា​។