លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ

សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​គម្រោង “​យុវវ័យ​ឆ្លាត អនាគត​ល្អ​”  ជា​វិធីសាស្ត្រ​ចូលរួម​មួយ​នៅក្នុង​ការបង្រៀន​អំពី​សុខភាព​បន្ត​ពូជ និង​បំ​ណិ​ន​ជីវិត​។ វិធីសាស្ត្រ​នេះ គឺ​ផ្អែកលើ​បទពិសោធន៍​សិក្សា​។​

Screenshot_1

 

ក្នុង​មេរៀន​អេឡិចត្រូនិក​ទាំងនេះ យុវវ័យ ឬ​មិត្ត​អប់រំ​មិត្ត​ចំណានៗ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ដោយផ្ទាល់​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​វ័យក្មេង​អំពី​បញ្ហា​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​។ ទាំងនេះ មាននៅ​ក្នុង​ល្បែង​អប់រំ និង​លំ​ហាត់​ប្រកបដោយ​ការច្នៃប្រឌិត និង​អន្ត​រកម្ម ដើម្បី​ពង្រឹង​បំ​ណិ​ន​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​។ គម្រោង​យុវវ័យ​ឆ្លាត អនាគត​ល្អ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយ​បញ្ចូល​នូវ​បទពិសោធន៍ និង​ករណី​សិក្សា​ល្អៗ​ពី​ប្រទេស​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដំបូង​គឺ​ប្រទេស​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា (www.learningaboutliving.org) និង​ជា​បន្តបន្ទាប់​នៅ​ប្រទេស​សេ​ណេ​ហ្គា​ល់ (www.clickinfoado.sn) និង​ប្រទេស​ម៉ាលី (www.clickinfoado.ml)​។​

វិធីសាស្ត្រ ៖
​ដើម្បីឱ្យ​កម្មវិធី​បាន​ជោគជ័យ អ្នក​ត្រូវតែ​ជា​គ្រូ​ម្នាក់​ដែល​ប៉ិនប្រសព្វ​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិនមែនជា​អ្នកជំនាញ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ ឬក៏​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ​នោះទេ ដោយសារ​ទិដ្ឋភាព​ទាំងពីរ​នេះ​មាន​គ្រប់គ្រាន់​នៅក្នុង​ការបណ្ដុះបណ្ដាល និង​បរិយាកាស​បង្រៀន​នៃ​វេទិកា​នេះ​រួចទៅហើយ។ កម្មវិធី​នេះ​បានរៀបចំ​ឡើង ដើម្បី​សម្របសម្រួល​អ្នក​ឱ្យបាន​កាន់តែច្រើន ជាមួយនឹង​កាលវិភាគ​ដ៏​មមាញឹក​របស់​អ្នក​។ មេរៀន​ជាច្រើន​អាច​នឹងត្រូវ​បានដាក់​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​ផ្នែក​ផ្សេងៗ ដូចជា​សិល្បៈ ការអប់រំ​កាយ ជីវវិទ្យា សង្គម និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ដទៃៗ​ទៀត​។ អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​សកម្មភាព និង​ប្រធានបទ ដោយ​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​។ ផ្នែក​នេះ​ពន្យល​អំពី​គរុកោសល្យ ដែល​បាន​ប្រើ​នៅក្នុង​គម្រោង យុវវ័យ​ឆ្លាត អនាគត​ល្អ ដែល​ហៅថា ការបង្រៀន និង​រៀន​តាមរបៀប​ចូលរួម​។ អ្នកនឹង​រកឃើញថា​ហេតុអ្វី​បានជា​យើង​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ និង​ហេតុអ្វី​បានជា​មានការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រធានបទ​ទាំងនេះ​។​
ភ្ជាប់​ទៅ​កម្មវិធី PDF សម្រាប់​ការបង្រៀន​តាមរបៀប​ចូលរួម​។​

ទាញយក​មេរៀន​

​នៅក្នុង​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​គ្រូ​ខាងក្រោម​នេះ អ្នកនឹង​អាច​រកបាន​នូវ​គម្រោង​មេរៀន និង​សេចក្ដីណែនាំ ដើម្បី​អនុវត្ត​ជា​ជំហានៗ ក្នុងការ​សម្របសម្រួល​មេរៀន​នីមួយៗ ។​

សម្រាប់គ្រូ៖ (សៀវភៅណែនាំសម្រាប់គ្រូ)

ថ្នាក់​ទី​១០

​មេរៀន​ទី​១ ៖ សិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ
​មេរៀន​ទី​៣ ៖ អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ
​មេរៀន​ទី​៤ ៖ កា​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​
​មេរៀន​ទី​៥ ៖ ការគ្រប់គ្រង​បញ្ហា​នានា​ពេល​ចម្រើន​វ័យ
​មេរៀន​ទី​៨ ៖ ជំងឺកាមរោគ​​
​មេរៀន​ទី​៩ ៖ ការផ្តល់​ប្រឹក្សា និង​ការធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​
​មេរៀន​ទី​១០ ៖ ការរស់នៅ​ជា​វិជ្ជមាន​ជាមួយ​មេរោគ​អេដស៍​
​មេរៀន​ទី​១១ ៖ ការបង្ការ​ការចម្លង​មេរោគ​អេដស៍​ពី​ម្តាយ​ទៅ​កូន​​

​​ថ្នាក់​ទី​១១
​មេរៀន​ទី​១ ៖ ការបន្ត​ពូជ​
​មេរៀន​ទី​២ ៖ ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​នៅ​វ័យក្មេង​
​មេរៀន​ទី​៣ ៖ ផែនការគ្រួសារ
​មេរៀន​ទី​៤ ៖ វិថី​ជីវិត និង​អនាគត​
​មេរៀន​ទី​១០ ៖ ការ​ជម្នះ​អារម្មណ៍​តានតឹង និង​ក្តី​សៅហ្មង

មេរៀបន្ថែម
មេរៀន​ទី​១ ៖ អំពើ​ហិង្សា​លើ​កុមារ
​មេរៀន​ទី​២ ៖ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើកុមារ

សម្រាប់សិស្ស៖​ (សៀវភៅណែនាំសម្រាប់សិស្ស)

ថ្នាក់​ទី​១០
​មេរៀន​ទី​១ ៖ សិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ
​មេរៀន​ទី​៣ ៖ អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ​
​មេរៀន​ទី​៤ ៖ កា​រំលោភបំពាន​ផ្លូវភេទ​
​មេរៀន​ទី​៥ ៖ ការគ្រប់គ្រង​បញ្ហា​នានា​ពេល​ចម្រើន​វ័យ
​មេរៀន​ទី​៨ ៖ ជំងឺកាមរោគ​​​
​មេរៀន​ទី​៩ ៖ ការផ្តល់​ប្រឹក្សា និង​ការធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​
​មេរៀន​ទី​១០ ៖ ការរស់នៅ​ជា​វិជ្ជមាន​ជាមួយ​មេរោគ​អេដស៍​
​មេរៀន​ទី​១១ ៖ ការបង្ការ​ការចម្លង​មេរោគ​អេដស៍​ពី​ម្តាយ​ទៅ​កូន​​

​​ថ្នាក់​ទី​១១
​មេរៀន​ទី​១ ៖ ការបន្ត​ពូជ​
​មេរៀន​ទី​២ ៖ ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​នៅ​វ័យក្មេង​
​មេរៀន​ទី​៣ ៖ ផែនការគ្រួសារ​
​មេរៀន​ទី​៤ ៖ វិថី​ជីវិត និង​អនាគត​
​មេរៀន​ទី​១០ ៖ ការ​ជម្នះ​អារម្មណ៍​តានតឹង និង​ក្តី​សៅហ្មង

teacher1