មេ​រៀន​ទី ១០៖ រស់​នៅ​ជា​វិជ្ជ​មាន​ជា​មួយ​នឹង​មេ​រោគ​អេដស៍​

ការ​ពិភាក្សា​៖ រស់​នៅ​ជា​មួយ​មេ​រោគ​អេដស៍

មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​មិន​បាន​ដឹង​ថា​ពួក​គេ​បាន​ឆ្លង​មេ​រោគ​អេដស៍​ឬ​ក៏​អត់​នោះ​ទេ​។ យើង​គួរ​តែ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គាត់​ ឱ្យ​មាន​ភាព​ក្លា​ហាន​ក្នុង​ការ​ទៅ​ពិនិត្យ​ឈាម​ និង​ការ​ពារ​ខ្លួន​គាត់​ផ្ទាល់​។ វា​ក៏​ជា​ការ​សំខាន់​ដែរ​ ក្នុង​ការ​គាំ​ទ្រ​ពួក​គាត់​ក្រោយ​ការ​ធ្វើ​តេស្ដ​ឈាម​។

ជំ​ហាន​ទី១​៖ អាន​សាច់​រឿង​របស់​ ឌី​ និង​រ៉ានី

G10L10

ឌី​បាន​រៀប​ការ​ជា​មួយ​រ៉ានី​រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។ឌី​ធ្លាប់​បាន​រួម​ភេទ ​ជា​មួយ​ស្រ្តី​៤​នាក់ មុន​គាត់​ស្គាល់​ និង​រៀប​ការ​ជា​មួយ​រ៉ានី​។ គាត់​មិន​ដែល​ធ្លាប់​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​នោះ​ទេ​។ ពួក​គេ​មាន​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ អាយុ​បាន​២​ឆ្នាំ​ ហើយ​ឈឺ​ជា​ញឹក​ញាប់​។ ថ្ងៃ​មួយ​កូន​របស់​ពួក​គេ​ឈឺ​ជា​ទម្ងន់​ ពួក​គេ​ក៏​បាន​នាំ​មក​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក។​

G10L10-Dicussion-10

បន្ទាប់​ពី​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​ពេទ្យ​រយៈ​ពេល​ មួយ​សប្ដាហ៍​មក​កូន​នោះ​ មិន​បាន​ធូរ​ស្រាល​ឡើយ​។ លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​   តេស្ត​ឈាម​។ ជា​លទ្ធ​ផល​បាន​បង្ហាញ​ថា កូន​ប្រុស​នោះ​មាន​ផ្ទុក​មេ​រោគ​អេដស៍​។

ជំ​ហាន​ទី២​៖ ចែក​សិស្ស​ជា​ក្រុម​ សម្រាប់​ការ​ពិ​ភាក្សា​ នូវ​សំ​ណួរ​ខាង​ក្រោម​៖

  • តើ​អ្នក​មាន​ដំ​បូន្មាន​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​ឌី និង​រ៉ានី​?
  • តើ​ពួក​គេ​ គួរ​ធ្វើ​អ្វី​បន្ទាប់​ពីបា​ន​ដឹង​លទ្ឋ​ផល​បែប​នេះ​?
  • តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​ ដើម្បី​ជៀស​វាង​បញ្ហា​ដូច​ឌី​ និង​រ៉ានី​?

ជំ​ហាន​ទី៣​៖ ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​ក្រុម​ធំ​ តើ​យើង​បាន​សិក្សា​អ្វី​ពី​រឿង​រ៉ាវ​នេះ​?